Lipik Glas proizvodi laminirana stakla ravnog i savijenog oblika, u dva ili više slojeva stakla međusobno spojenih PVB folijom. Uz standardne PVB folije Lipik Glas licenciran je za korištenje i posebnih folija koje omogućuju bolju toplinsku izolaciju (reflektiranjem ili upijanjem topline) te bolju zvučnu izolaciju od standardnih laminiranih stakala.

Maksimalna dimenzija ravnog laminiranog stakla koju Lipik Glas može proizvesti je 6000 x 1800 mm, dok maksimalna dimenzija savijenog stakla iznosi 3000 x 1900 mm